Preview Mode Links will not work in preview mode

MK Podden


Jun 30, 2022

Många av oss i Mary Kay har från en talarstol eller ett digitalt forum blivit både berörda och inspirerade av fantastiska EESSD Anni Lapatto.  I detta avsnitt av MK Podden får även du som aldrig lyssnat till henne tidigare en god möjlighet till det. För oss alla erbjuder podd-formatet oss att både lära känna människan Anni och bättre förstå vad det är som gör henne till en av Nordens mest framgångsrika, Fristående Sales Directors. Vill du ta din fristående Mary Kay-karriär till en ny nivå? Låt EESSD Anni Lapatto inspirera dig på vägen dit.

Av förklarliga skäl, så genomförs intervjun på engelska.

 

Many of us have had the privilege of listening to the amazing EESSD Anni Lapatto through one of her inspiring speeches online or during a Mary Kay-conference. In this episode of MK Podden you will have the opportunity to get to know Anni a little bit more and get a better understanding of what makes her one of the most successful independent Sales Directors in Finland, Norway and Sweden.

 

For all intended purposes and for obvious reasons, the interview is conducted in English, Whatevere language spoken however, nothing will prevent you from being both intrigued and inspired to listen to this amazing woman and role model.