Preview Mode Links will not work in preview mode

MK Podden


Jan 27, 2022

För att lyckas nå dit man drömmer om och arbetar för är det oerhört viktigt att ha en klar och tydlig målsättning. Inte minst är det viktigt att ha tron på sig själv att man kommer att nå sitt uppsatta mål.   

Kanske lika viktigt är det nog att ha någon i sin närhet som också är övertygad om det - som stöttar, lyssnar, utmanar och inspirerar. I Mary Kay kallar vi det för en Power Partner. 

 

En sådan har både Helene Andersson Norderfors och Petra Höök Jansson då de har varandra. I dagens avsnitt  av MK Podden kommer de att berätta för dig om sina egna, framgångsrika, fristående karriärer och hur de också - tack vare sin respektive power partner - kontinuerligt når sina mål.