Preview Mode Links will not work in preview mode

MK Podden

Jun 30, 2022

Många av oss i Mary Kay har från en talarstol eller ett digitalt forum blivit både berörda och inspirerade av fantastiska EESSD Anni Lapatto.  I detta avsnitt av MK Podden får även du som aldrig lyssnat till henne tidigare en god möjlighet till det. För oss alla erbjuder podd-formatet oss att både lära känna...