Preview Mode Links will not work in preview mode

MK Podden

Jan 27, 2022

För att lyckas nå dit man drömmer om och arbetar för är det oerhört viktigt att ha en klar och tydlig målsättning. Inte minst är det viktigt att ha tron på sig själv att man kommer att nå sitt uppsatta mål.   

Kanske lika viktigt är det nog att ha någon i sin närhet som också är övertygad om det - som...